เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก หนังสือส่งเข้าประกวดวรรณกรรมอิเล็กทรอนิกส์ครั้งที่ 1
Page 2 Page 3
  • 64 หน้า
  • 27.61 MB
  • 21 ธ.ค. 2559
  • จารุภัทร์ ปานพรหมินทร์
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿109.00 ฿109.00
    เล่มจริงส่งไปรษณีย์ ฿109.00

เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (ภาษารัสเซีย Санкт-Петербург หรือ ภาษาอังกฤษ Saint Petersburg) เป็นเมืองท่องเที่ยว และมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรัสเซีย มีแม่น้ำเนวาอยู่บริเวณปากอ่าวฟินแลนด์ ซึ่งอยู่ในเขตทะเลบอลติค เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเคยเปลี่ยนชื่อมาหลายครั้ง โดยการเปลี่ยนชื่อครั้งแรกนั้นเกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1914 คือ จากเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเปลี่ยนมาเป็นเมืองชื่อว่า เปโตรกราด Petrograd และเปลี่ยนอีกครั้งในปี ค.ศ. 1924 เป็นเลนินกราด (Leningrad) และหลังสหภาพโซเวียตล่มสลายได้เปลี่ยนกลับมาเป็นชื่อเดิมคือ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (St. Petersburg) พื้นที่เป็นสถานที่ก่อสร้างเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กถูกค้นพบโดยซาร์ปีเตอร์มหาราช ในวันที่ 27 พฤษภาคม ปี ค.ศ. 1703 และเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กได้กลายมาเป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซียตั้งแต่ปี ค.ศ. 1713-1728 ถึง ค.ศ. 1732-1918 เป็นเวลาสองร้อยกว่าปี โดยเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กถูกจัดว่าเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรม แห่งยุโรป และเป็นเมืองท่าฝั่งทะเลบอลติคที่สำคัญที่สุดของประเทศ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้