คอมพิวเตอร์กราฟิก

คอมพิวเตอร์กราฟิก หนังสือส่งเข้าประกวดวรรณกรรมอิเล็กทรอนิกส์ครั้งที่ 1
Page 2 Page 3
  • 393 หน้า
  • 30.76 MB
  • 30 ม.ค. 2562
  • นภาภัทรวารินทร์  เพ็ญแสวง
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿150.00 ฿150.00
    เล่มจริงส่งไปรษณีย์ ฿450.00

หนังสือ คอมพิวเตอร์กราฟิก รวบรวมเนื้อหา การออกแบบกราฟิก ทฤษฎีองค์ประกอบศิลป์ และ workshop โปรแกรม Photoshop, Illustrator และ Indesign เล่มเดียวครบครัน สามารถใช้สอนในมหาวิทยาลัย และ วิทยาลัยอาชัพ ได้(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้