ครัวไทยภาคเหนือ ครบเครื่องเรื่องอาหารล้านนา

ครัวไทยภาคเหนือ ครบเครื่องเรื่องอาหารล้านนา
Page 2 Page 3

หนังสือ ครัวไทยภาคเหนือ เล่มนี้ได้รวบรวมเมนูอาหารของคนเหนือที่เป็นที่นิยมรับประทานของคนทั่วไป เอามาไว้ในเล่มเดียวกัน เพื่อเพิ่มความสะดวกในการศึกษาค้นคว้าเมนูอาหารของชาวล้านนาได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ภายในเล่มได้รวบรวมสูตรในการปรุงตลอดจนเคล็ดลับต่าง ๆ เอาไว้อย่างครอบคลุมและครบครัน จึงเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจและรักในการปรุงอาหารรับประทานเองหรือจะนำไปทำขายเป็นอาชีพก็นับว่าเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ง่าย ๆ ตามสูตรและวิธีการที่ได้รวบรวมเอาไว้ในตำราเล่มนี้แล้ว(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้