พรานเมือง

พรานเมือง

พรานป่าต้องล่าสัตว์ในป่า เมื่อป่าหมดสัตว์ก็หมด ต้องมาล่าสัตว์ในป่าคอนกรีตในเมือง เรียก พรานเมือง(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้