การเกษียนหนังสือราชการ ทุกตำแหน่งในระบบราชการต้องเกี่ยวข้อง

การเกษียนหนังสือราชการ ทุกตำแหน่งในระบบราชการต้องเกี่ยวข้อง Free!
Page 2 Page 3
 • 15 หน้า
 • 3.41 MB
 • 31 ส.ค. 2559
 • สุรพล แก้วตา
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

หนังสือแนะนำการเกษียนหนังสือราชการ (แจกฟรี) โดยคุณประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • พรณิชา สุตภักดิ์
  15 Jan 19 20:20
  ดีมาก เนื่องจากไม่มีใครทำมาก่อน หนังสือเล่มนี้เป็นเล่มแรกที่ผู้จัดทำรวบรวมไว้เป็นประโยชน์แก่คนร่นหลังได้ศึกษาหาความรู้ และนำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง ค่ะ
1