บทสรุปมาตรฐานรหัสลับควอนตัมโลก

บทสรุปมาตรฐานรหัสลับควอนตัมโลก Free!
Page 3
  • 46 หน้า
  • 2.47 MB
  • 24 ส.ค. 2559
  • "แสง-ควอนตัม-สื่อสาร-แอลอีดี"
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

ข้อบ่งใช้(Disclaimer) :

ข้อมูลและภาพต้นฉบับเป็นลิขสิทธิ์ของ ETSI โดยบทสรุปมาตรฐานแบบเปิดกว้างที่ร่วมกันพัฒนาต่อเนื่องได้นี้จัดทำเพื่อช่วยอธิบายข้อมูลและภาพเหล่านั้น

ประสงค์จะได้ช่วยวางแนวทางให้ผู้ศึกษาที่อาจมีพื้นฐานแตกต่างกันมากสามารถทำความเข้าใจพัฒนาการของตัวมาตรฐานผสานกับความรู้พื้นฐานเทคนิคงานชิ้นอื่นๆ ก่อน

หน้าควบคู่ไปกับการศึกษาจากฉบับจริงในภาษาอังกฤษได้สะดวกจากเดิมที่อยู่ในแนวเทคนิคเฉพาะทางและมีลักษณะภาษาเชิงข้อกำหนด(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้