วารสารคนทำงาน กรกฎาคม 2559

วารสารคนทำงาน กรกฎาคม 2559 Free!
Page 2 Page 3

วารสารคนทำงาน กรกฎาคม 2558 ในฉบับพบกับ

ยาชุดปนเสตียรอยด์ซื้อง่ายขายคล่อง ผู้ใช้แรงงานรู้อันตรายแต่ไร้ทางเลือก [หน้า 8]
พบ 81% ของคนทำงานพาร์ทไทม์ในฝรั่งเศสเป็นผู้หญิง [หน้า 14]
ปี 2558 คนไทยได้ค่าจ้างรายอาชีพเฉลี่ย 9,730 บาท เพิ่มขึ้น 32 บาท จากปี 2557 [หน้า 16]
จับชีพจร (ไม่) ปรับค่าจ้างขั้นต่ำ? [หน้า 18](แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้