ครบสูตรงานออกแบบวิศวกรรม SolidWorks 2016

ครบสูตรงานออกแบบวิศวกรรม SolidWorks 2016
Page 2 Page 3

เรียนรู้การออกแบบงาน 3 มิติตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน แนะนำคำสั่งต่างๆ พร้อมตัวอย่างการใช้โปรแกรมเพื่อสร้าง
ชิ้นงานย่อย จนถึงนำมาประกอบเป็นชิ้นงานหลักและงานวิศวกรรมระดับสูง ในลักษณะเวิร์กช็อปทุกขั้นตอน
อธิบายรายละเอียดที่ควรรู้อย่างครบถ้วน เข้าใจง่ายแม้ไม่มีพื้นฐานมาก่อน อาทิ... 
• ควบคุมมุมมองชิ้นงาน ให้สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ตรงเป้าหมาย
• วาดเส้นร่างหลายรูปแบบ ตั้งแต่รูปแบบง่ายๆ จนถึงรูปแบบซับซ้อน
• ออกแบบชิ้นงาน 3 มิติด้วยการสร้างระนาบแบบต่างๆ และเพิ่ม
  ความหนาแบบหลากหลาย
• ปรับแต่งแก้ไขชิ้นงาน 3 มิติ หรือประกอบชิ้นงานเข้าด้วยกัน
• สร้างงานเขียนแบบหรือพิมพ์เขียว เพื่อส่งต่องานไปยังลูกค้า, ช่างเทคนิค หรือฝ่ายผลิต
• กำหนดภาพเคลื่อนไหวของชิ้นงาน เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงให้เกิดความถูกต้องเหมาะสม

รู้จักผู้เขียน
ภานุมาศ สุวรรณ์ และ ธีรกฤษณ์ วิจิตลิมาภรณ์ คลุกคลีอยู่กับคอมพิวเตอร์มานาน
หลายปี และมีความสนใจรู้ทางคอมพิวเตอร์ในสาขาต่างๆ รวมถึงการสร้างชิ้นงานแบบ 3 มิติ 
เนื่องจากความรู้ด้านนี้มักจะถูกมองจากผู้คนทั่วไปว่าเข้าถึงยากและเสียเวลาในการเรียนรู้
ในความเป็นจริง การทำความเข้าใจวิธีใช้งานโปรแกรมต่างๆ ไม่ใช่เรื่องยากลำบากเลย
หากเรามีเวลาศึกษาอย่างเพียงพอ ทั้งคู่จึงร่วมกันเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา เพื่อช่วยให้ผู้อ่าน
สามารถใช้เป็นแนวทางในการศึกษาโปรแกรม จากประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้ที่เข้าใจ
ยากให้เป็นเรื่องง่ายแก่ผู้อ่านทั่วไป

หนังสือเล่มนี้เหมาะกับใครบ้าง
• ผู้ที่เริ่มต้นมีความสนใจการสร้างชิ้นงาน 3 มิติ
• นักศึกษาวิชาเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
• ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้