รู้เลือกรู้ใช้ 100 สมุนไพรจีน

รู้เลือกรู้ใช้ 100 สมุนไพรจีน
Page 2 Page 3

คัดสรรตัวยาสมุนไพรจีนที่ใช้มากที่สุด 100 ชนิดและตำรับยาจีนอีก 30 ตำรับ เพื่อใช้ในการบำรุงสุขภาพ มีรายละเอียดของสมุนไพรพร้อมภาพประกอบ แนะนำความรู้ทั่วไปและจุดเด่นของยาสมุนไพรจีนทุกตัว เหมาะสำหรับผู้ที่ศึกษาด้านสมุนไพรจีน หรือผู้ที่สนใจสมุนไพรจีน หนังสือเล่มนี้จะตอบทุกคำถามที่เกี่ยวกับสมุนไพรจีนได้เป็นอย่างดี(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้