DRUG & DROP a drugstore with medicine and a danger 1

DRUG & DROP a drugstore with medicine and a danger 1
Page 2 Page 3
  • 179 หน้า
  • 50.19 MB
  • 9786160915866
  • 1 เม.ย. 2559
  • บงกช คอมมิคส์
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿60.00 ฿49.00

คุโด คาซาฮายะและฮิมูระ ริคุโอ นอกจากจะทำงานพร้อมกินอยู่ที่ “ร้านยามิโดริ” แล้ว เด็กหนุ่มทั้ง 2 ยังใช้ “พลังพิเศษ” รับ “งานพิเศษอีกอย่าง” จากคะเคย์เจ้าชองร้านเพื่อจุดประสงค์ที่ต่างกัน เรื่องราวสืบสวนพลังพิเศษภาคต่อของ “Lawful Drug” ได้เปิดฉากขึ้นแล้ว!(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้