ชาวบ้านเล่าเราคิด

ชาวบ้านเล่าเราคิด
Page 2 Page 3

ชาวบ้านเล่าเราคิด เป็นเรื่องเล่าแบบไทย ๆ ที่เล่าสืบทอดต่อกันมา และได้สอดแทรกสุภ่าษิตฝรั่ง จะทำให้รู้จักความเป็นไทยที่ชัดเจนขึ้น และทำให้เรารักความเป็นไทยที่สืบทอดต่อกันมาได้เป็นอย่างดี(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้