อีสปเล่าเราคิด

อีสปเล่าเราคิด
Page 2 Page 3

นิทานอีสปที่สอนให้คิดแทนการสอนให้รู้ พร้อมสอดแทรกสำนวนไทยให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน การสอนให้คิดจะช่วยให้ชาญฉลาดและสามารถอยู่ในโลกสมัยใหม่ได้อย่างก้าวหน้าและมีความสุข(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้