ไทย

ไทย
Page 2 Page 3

ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปี 2558 ด้วยความมั่นใจไปกับหนังสือ ชุด ภาษาอาเซียนซึ่งสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติผ่านคำศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษ โดยใช้หลักเกณฑ์การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบถ่ายเสียง (ภาษาคาราโอเกะ) (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • เด็กหญิงณัฎฐนิช หมั่นไร่
    6 Sep 15 21:03
    ชอบหนังสือเล่นนี้มากได้ให้รู้คำศัพท์มากมาย
1