จดหมายข่าวปรมาณูเพื่อสันติ ฉบับที่ 2 ประจำปี 2558

จดหมายข่าวปรมาณูเพื่อสันติ ฉบับที่ 2 ประจำปี 2558 Free!
Page 2 Page 3
  • 24 หน้า
  • 2.82 MB
  • 27 ก.ค. 2558
  • สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

จดหมายข่าวปรมาณูเพื่อสันติ เป็นจดหมายข่าวรายสามเดือน ที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์จัดทำขึ้นเพือเผยแพร่ภารกิจและการดำเนินงานของสำนักงาน รวมทั้งบทความและข่าวสารด้าน พลังงานปรมาณู ตลอดจนเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนิวเคลียร์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ขนาดเล่มเอสี่ ปกสี่สี เนื้อในสี่สี จำนวน 24 หน้า(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้