Digital Age July 2015

Digital Age July 2015
Page 2 Page 3
  • 109 หน้า
  • 43.42 MB
  • 20 ก.ค. 2558
  • Media Asscociated Co.,Ltd
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿65.00 ฿35.00

digital Age เดิมเป็นนิตยสารทางด้านอีคอมเมิร์ซ เพียงฉบับเดียวในประเทศไทยที่อยู่มานานถึง 16 ปี เพื่อปรับปรุงให้ทันสมัยกับคนในยุค Gen Y จึงได้มี การเปลี่ยนชื่อหัว(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้