ธรรมกลางป่า สุขกลางใจ [พระไพศาล]

ธรรมกลางป่า สุขกลางใจ [พระไพศาล] Free!
Page 2 Page 3

เมื่อพาตัวมาอยู่ท่ามกลางป่าเขา
เราย่อมมิอาจพึ่งพาความสุขและความสะดวกสบาย
ซึ่งมีอยู่อย่างครบครันจากชีวิตในเมืองได้อีกต่อไป  
นั่นคือโอกาสที่เราจะได้เรียนรู้
และเข้าถึงความสุขจากชีวิตที่เรียบง่าย  
รวมทั้งความสุขจากใจของเรา   
ต่อเมื่อตระหนักและสัมผัสได้ถึงความสุขกลางใจ
เราจึงจะมีอิสรภาพอย่างแท้จริง

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่น ๆ ของพระไพศาล

อนุโมทนาธรรมทานโดย ชมรมกัลยาณธรรม(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้