คู่มือก้าวสู่ HA (Hospital Accreditation) Step by Step

คู่มือก้าวสู่ HA (Hospital Accreditation) Step by Step
Page 2 Page 3
  • 189 หน้า
  • 2.42 MB
  • 24 เม.ย. 2558
  • สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿200.00 ฿199.00

หนังสือเล่มนี้จัดทำเพื่อให้โรงพายบาลได้เข้าใจกระบวนการทั้ง 3 กระบวนการคือ การจัดการความเสี่ยง (Risk Management) การประกันคุณภาพ (Quality Improvement) และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continual Quality Improvement) โดยมีเนื้อหาเชื่อมโยงกับมาตรฐานในโรงพยาบาลฉบับปีกาญจนาภิเษก พร้อมทั้งแสดงตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เข้าใจได้ง่าย และสามารถนำไปใช้พัฒนาโรงพยาบาลตามแนวทาง Hospital Accreditation ได้อย่างรวดเร็ว(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้