บ่วงพ่อหม้าย - ทดลองอ่าน

บ่วงพ่อหม้าย - ทดลองอ่าน Free!
Page 2 Page 3
 • 29 หน้า
 • 0.57 MB
 • 6 ก.ย. 2562
 • เข็มเขียน
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

เก็บถิ่นไม่พอใจมากเมื่ออรตามาพักที่บ้านด้วยในระหว่างฝึกงาน เขามีเหตุผลที่ไม่พอใจและไม่เต็มใจต้อนรับ แต่บอกเธอไม่ได้

อรตาไม่ยอมย้ายออกไป และพยายามสืบหาเหตุผลนั้นด้วยตนเอง เก็บถิ่นก็ขัดขวางทุกวิถีทางเพื่อปกปิดเหตุผลนั้นไม่ให้รั่วไหล 

น่าสงสัยจังนะ เหตุผลอะไรกัน แล้วทำไมต้องเป็น.. ความลับ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • Munity
  11 Aug 15 20:47
  Your Comment
 • คร้า
  26 Apr 15 16:34
  ดีใจ
1