เปิดใจวาจาสุดท้าย

เปิดใจวาจาสุดท้าย Free!
Page 2 Page 3

อย่าปล่อยไปตามบุญตามกรรม 
อย่าปล่อยไปตามเรื่องตามราว 
ต้องรู้จักสลัดสิ่งที่ไม่ดีต่างๆ ออกไป

เบลอๆ สลึมสลอ ยืดยาด อืดอาด 
สังเกตดูสิ นี่มันทุกข์ชัดๆ 
ต้องให้มันตื่นตัว แจ่มแจ้ง ชัดเจน 
ต้องรู้จักลิขิตชีวิตตัวเอง อยู่เหนือดวง 
ต้องมีสตินี่แหละ 
เห็นความรู้สึก มันก็สักว่าความรู้สึก 

หลวงพ่อไม่เหมือนใครหรอก อายุ ๘๔ แล้ว 
เห็นคนหนุ่มทำงาน สู้หลวงพ่อไม่ได้ 
ร่างกายมันแก่ แต่เราเห็นความแก่ 
ไม่ปล่อยไปตามความแก่ 
นี่แหละ...จิตใจมันแข็งแรง

ดาวน์โหลดหนังสืออื่นๆ โดย หลวงพ่อสมบูรณ์(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้