นิทาน MQ ชุด Hight Q Be Smart เรื่อง ต้นส้มใจดีกับกระถางขี้โมโห 

นิทาน MQ ชุด Hight Q Be Smart เรื่อง ต้นส้มใจดีกับกระถางขี้โมโห 
Page 2 Page 3
  • 28 หน้า
  • 26.27 MB
  • 26 ม.ค. 2558
  • บงกช คิดส์
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿85.00 ฿65.00

"กระถางใบหนึ่งภูมิใจมากที่ต้นส้มของตนออกผลมากมาย แต่ต้นส้มกลับแจกจ่ายผลส้มให้กับบรรดาสัตว์ต่างๆ จนกระทั่งไม่เหลือผลส้มอยู่เลย ทำให้คุณกระถางรู้สึกไม่พอใจมาก แล้ววันหนึ่งคุณกระถางก็ได้เรียนรู้ว่า แท้จริงแล้วการให้ของต้นส้มนั้น ไม่ได้หมดไป และยังได้สิ่งหนึ่งเข้ามาในใจอีกด้วย นิทานพัฒนา MQ ความฉลาดทางศีลธรรม จริยธรรม ให้เด็กๆ ได้รู้จักแบ่งปัน มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การให้โดยไม่หวังผลตอบแทน อีกทั้งยังเสริมเรื่องวัฏจักรของสิ่งมีชีวิต นอกจากนี้ยังพัฒนาทางด้านอารมณ์ ในนิทานยังสอดแทรกคำถามให้เด็กๆ ได้ตอบ เป็นการกระตุ้นให้เด็กได้พัฒนา MQ ของตนเองไปด้วย"(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้