๙ จิตอิสระ ๔๐๐๐ (ใช้อ่าน)

๙ จิตอิสระ ๔๐๐๐ (ใช้อ่าน) Free!
Page 2 Page 3
  • 12 หน้า
  • 0.67 MB
  • 9 พ.ย. 2560
  • พระ สุปัญญา ธนปัญโญ
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

พ่อแม่ให้ชีวิต (เลี้ยงอะไร ยากยิ่งกว่าเลี้ยงคน) พ่อแม่บางคน สอนให้พ้นทุกข์ไม่ได้ แต่ครูอาจารย์บางท่าน สามารถสอนให้พ้นทุกข์ได้ จึงควรเคารพ ทั้งพ่อแม่ และ ครูอาจารย์ อย่าปรามาสท่าน เพราะ จะเกิดบาปกรรม หลวงตามหาบัว ท่านเทศน์ว่า “ ลูกศิษย์จะเก่งขนาดไหนก็อยู่ใต้ฝ่าเท้าครูอาจารย์ เราบอกท่านไม่ฟังให้นิ่งเฉย หากไปทะเลาะกับท่าน เรานั่นแหละ ! จะเป็นฝ่ายผิด ” , “ ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายแห่งคนดี ” (สมเด็จพระสังฆราช / สา) หน้า ๖(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้