เวชศาสตร์ฉุกเฉินในสัตว์เลี้ยง

เวชศาสตร์ฉุกเฉินในสัตว์เลี้ยง Free!
Page 2 Page 3

หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอนในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเพื่อประโยชนในการประกอบวิชาชีพด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินในสัตว์เลี้ยงของสัตวแพทย์ในประเทศไทย ฉบับนี้เป็นฉบับใหม่ที่ได้มีการแก้ไขปรับปรุง และเขียนเนื้อหาเพิ่มเติมบางส่วนเพื่อให้ครอบคลุมและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • เคนจิ
    16 Jan 15 07:14
    ขอบคุณครับ
1