ปฏิทินธรรมะกลับตาลปัตร ๒๕๕๘ [พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณโณ]

ปฏิทินธรรมะกลับตาลปัตร ๒๕๕๘ [พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณโณ] Free!
Page 2 Page 3

ปฏิทิน-ประมวลภาพพร้อมอรรถาธิบายสาระธรรมะฉบับลัดสั้น อ่านง่าย คัดสรรจากธรรมะจากโครงการ “ธรรมะกลับตาลปัตร”

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของท่าน

อนุโมทนาธรรมทานโดย http://www.phraprasong.org/(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้