ปฏิบัติบูชา [หลวงตามหาบัว]

ปฏิบัติบูชา [หลวงตามหาบัว] Free!
Page 2 Page 3
 • 153 หน้า
 • 3.32 MB
 • 23 มี.ค. 2558
 • ธรรมะอินเทรนด์
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

       หนังสือ “ปฏิบัติบูชา” นี้ คัดมาจากหนังสือ “ปฏิปทาของพระธุดงคกรรมฐาน สายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ” โดย ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน หน้า ๒๑๖ - ๒๒๒ ๕๓ - ๕๘ ๑๔๑ - ๑๔๗ ๓๑๗ - ๓๓๐ ๓๑๓ - ๓๑๖ และ ๓๕๘ ตามลำดับ เนื้อหาสาระของหนังสือนี้ว่าด้วยวิธีการปฏิบัติกรรมฐาน เช่น วิธีเดินจงกรมภาวนา วิธีนั่งสมาธิภาวนา วิธีตั้งสติเฉพาะหน้า วิธีนึกคำบริกรรมภาวนา ข้อควรสังเกตและระวังในการภาวนา การออกจากสมาธิภาวนา เป็นต้น โดยถือเอาข้อปฏิบัติของพระธุดงคกรรมฐาน สายท่านพระอาจารย์มั่นเป็นแนวทางหวังว่าหนังสือนี้คงเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านบ้าง 
 
ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของหลวงตามหาบัว(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • ครูบ้านนอก
  8 Jul 15 14:36
  อนุโมทนาสาธุครับ
1