ไม่เก่า ไม่ใหม่ ไม่ไทย ไม่เทศ [ชยสาโร]

ไม่เก่า ไม่ใหม่ ไม่ไทย ไม่เทศ [ชยสาโร] Free!
Page 2 Page 3
  • 38 หน้า
  • 0.30 MB
  • 28 ต.ค. 2558
  • ธรรมะอินเทรนด์
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

       ชีวิตนี้มีเวลาจำกัด เราต้องใช้เวลาที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ผู้ที่ต้องการก้าวหน้าในธรรมอย่างแท้จริงจึงต้องกล้า ไม่ใช่ว่าเพียงแต่ละสิ่งที่เป็นบาปเป็นกรรม แต่ต้องค่อยละสิ่งที่เป็นส่วนเกินในชีวิตด้วย เราต้องมุ่งต่อชีวิตที่เรียบง่าย ทุกวันนี้เราปล่อยให้ชีวิตของเรายุ่งเหยิงเหลือเกิน เมื่อชีวิตพัลวันทั้งวัน โอกาสที่เราจะซาบซึ้งในธรรมมันเป็นไปได้ยาก ท่านจึงให้เราฝึกสมาธิภาวนาทุกวัน ฝึกให้จิตใจปล่อยความคิด ปล่อยอารมณ์ต่างๆ ให้มาสนิทสนมอยู่กับอารมณ์กรรมฐาน อย่างเช่นลมหายใจเข้า ลมหายใจออก เป็นต้น เมื่อเราพยายามอยู่กับลมหายใจเข้า ลมหายใจออก เราก็ได้ความรู้ขึ้นมาทันที คือเราได้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการมีอารมณ์เดียว เป็นความรู้ที่มีประโยชน์ต่อชีวิตเรามาก 

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่น ๆ ของท่านชยสาโร(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้