ปัญญาต้องคู่กับกรุณา จึงจะพาชาติรอด [พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)]

ปัญญาต้องคู่กับกรุณา จึงจะพาชาติรอด [พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)] Free!
Page 2 Page 3

ความรู้ความสามารถคือปัญญา ความมีน้ำใจคือกรุณาปัญญาและกรุณาต้องมาคู่กันเราจึงจะเป็นคนที่มีคุณภาพคือทั้งเก่งและดี

อนุโมทนาธรรมจาก วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพฯ (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • ชวัลวิทย์
    7 Dec 14 22:21
    ขอบคุณมากครับ สาธุ
1