เผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลง ๔๐ ปี หลัง ๑๔ ตุลาฯ [พระไพศาล]

เผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลง ๔๐ ปี หลัง ๑๔ ตุลาฯ [พระไพศาล] Free!
Page 2 Page 3

       ปาฐกถา พระไพศาล วิสาโล เนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปีแห่งเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาฯ อันเป็นการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยครั้งยิ่งใหญ่ของประชาชนไทย หวังว่าปาฐกถานี้จะช่วยให้เห็นแนวทางในการเอาธรรมะมาใช้เพื่อช่วยให้บ้านเมืองมีความสงบเย็นมากขึ้น หรืออย่างน้อยก็ช่วยให้จิตใจรุ่มร้อนน้อยลงเมื่อครุ่นคิดถึงเหตุการณ์บ้านเมือง

ผู้จัดทำ: มูลนิธิ ๑๔ ตุลา
ผู้สนับสนุน: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นของพระไพศาล(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้