ปาฏิหาริย์สานใจ [พระไพศาล]

ปาฏิหาริย์สานใจ [พระไพศาล] Free!
Page 2 Page 3

     ในใจของเราทุกคนมีพลังอันยิ่งใหญ่ ได้แก่ ความรัก ความเห็นอกเห็นใจ และความดีงาม พลังดังกล่าวไม่เพียงนำความสุขมาหล่อเลี้ยงใจเรา หากยังขับเคลื่อนชีวิตของเราให้ก้าวข้ามความทุกข์และอุปสรรคนานัปการ พลังแห่งความดีงามแม้ไม่สามารถเปลี่ยนโลกไภายนอกได้เหมือนพลังแห่งกล้ามเนื้อ แต่ก็สามารถก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งนั่นคือเปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นมิตร เปลี่ยนความบาดหมางให้กลายเป็นการคืนดี
 
ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นของพระไพศาล(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • jay
  18 Oct 17 16:31
  ขอบคุณมาก
 • โชคนคร โคตรภูธร
  23 Apr 15 06:11
  ให้ข้อคิดโดยมีตัวอย่างอธิบายประกอบเข้าใจได้ง่ายดี ขอบคุณครับ
 • วลัยรัฐ
  24 Nov 14 17:26
  สนุก
1