แนวทางปฏิบัติภาวนา [หลวงพ่อทูล]

แนวทางปฏิบัติภาวนา [หลวงพ่อทูล] Free!
Page 2 Page 3

       อุบายวิธีแนวทางปฏิบัติสั้นๆ เพื่อให้นักปฏิบัติเข้าใจได้ง่าย อุบายวิธีการทำสมาธิและอุบายวิธีการพิจารณาด้วยปัญญา เพื่อวางพื้นฐานของวิปัสสนาในขั้นต้น วิปัสสนานั้น ถ้าหากไม่ปูพื้นฐานการพิจารณาด้วยปัญญาไว้ ก็ไม่มีช่องทางที่จะเกิดขึ้นได้เลย

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของหลวงพ่อทูล

อนุโมทนาธรรมทาน http://luangporthoon.net/(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้