อริยมรรคมีองค์ ๘ ภาคปฏิบัติ [อ.สุภีร์ ทุมทอง]

อริยมรรคมีองค์ ๘ ภาคปฏิบัติ [อ.สุภีร์ ทุมทอง] Free!
Page 2 Page 3
 • 305 หน้า
 • 21.53 MB
 • 1 พ.ย. 2557
 • ธรรมะอินเทรนด์
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

       หนังสือ "อริยมรรคมีองค์ ๘ ภาคปฏิบัติ" เรียบเรียงจากคำบรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม โดย กลุ่มพุทธธรรมสวนหลวง ที่ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว อ.เมือง จ.เชียงราย วันที่ 11-15 มกราคม 2557 เน้นอธิบายให้เข้าใจเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติธรรมที่ครบถ้วนครอบคลุม ตามหลักอริยมรรคมีองค์ 8 ซึ่งเป็นมัชฌิมาปฏิปทา อันเป็นข้อปฏิบัติที่ทำให้เกิดดวงตา ทำให้เกิดญาณ เป็นไปเพื่อความสงบระงับ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อตรัสรู้อริยสัจ และเป็นไปเพื่อนิพพาน

อนุโมทนาธรรมทานโดย เว็บไซต์อาจารย์สุภีร์  
สามารถเข้าฟังเสียงธรรมและขอสื่อธรรมะได้ฟรีที่นี่

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของอาจารย์สุภีร์  (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • นัช นัชชา
  28 Jan 19 18:53
  อนุโมทนาบุญกับท่านที่นำมาอับโหลดแบ่งธรรมะให้กันได้ศึกษามา ณ โอกาสนี้ด้วย
1