บทความต่อยอดองค์ความรู้ ศักยภาพในการจดจำของมนุษย์ฯ

บทความต่อยอดองค์ความรู้ ศักยภาพในการจดจำของมนุษย์ฯ Free!

เป็นองค์ความรู้ของผู้เขียนที่ต่อยอดมาจากหลักการปฏิบัติของตะวันตก ในมุมมองด้านการศึกษา โดยยังคงในหลักการดั่งเดิม ที่สำคัญสามารถนำมาฝึกฝนปฏิบัติจนเกิดเป็นทักษะความชำนาญให้กับตนเองได้อีกด้วย แต่ถึงอย่างไรก็ตามผู้เขียนขอแนะนำว่า "อย่าปักใจเชื่อหากยังไม่สามารถลงมือปฏิบัติได้จริงอย่างเด็ดขาด" (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • ไอเลิฟพิชัยอีบุ๊คส์ ไอเลิฟพิชัยอีบุ๊คส์
    18 Nov 11 22:11
    Like...^_*..Like...Like
1