SciMag ฉบับตุลาคม 2557

SciMag ฉบับตุลาคม 2557
Page 2 Page 3
  • 42 หน้า
  • 7.35 MB
  • 30 ก.ย. 2557
  • ซายแมก
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿80.00 ฿29.00

“โรคข้อเสื่อม” เป็นปัญหาที่พบมากในผู้สูงวัย ส่งผลให้การใช้ชีวิตประจำวันยากลำบากขึ้น โรคข้อเสื่อมจะพบมากในตำแหน่งที่ลงน้ำหนักมาก เช่น ข้อเข่า ข้อสะโพก ข้อต่อกระดูกสันหลัง ซึ่งมีสาเหตุมาจากการใช้งานหนัก หรือใช้งานมาเป็นเวลานาน และอายุที่เพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของผิวกระดูก การดูแลรักษา “ข้อ” ที่ดีทำได้ง่าย ๆ ด้วยการควบคุมน้ำหนักและออกกำลังอย่างพอเหมาะ จะทำให้ข้อต่อส่วนต่าง ๆ และกล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้น มีความยืดหยุ่นมากขึ้น ช่วยลดอาการและชะลอการเสื่อมของข้อได้ดี “ข้อ” สำคัญไม่แพ้อวัยวะส่วนอื่น ๆ ในร่างกาย เราจึงควรหมั่นใส่ใจดูแลรักษาตั้งแต่เนิ่น ๆ จะได้ไม่ทรมานจากอาการข้อเสื่อมในบั้นปลายนะคะ…(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้