ลำธารริมลานธรรม [พระไพศาล]

ลำธารริมลานธรรม [พระไพศาล] Free!
Page 2 Page 3

เกร็ดชีวิตและปฏิปทาของพระดีพระแท้
       ธรรมะมิได้มีอยู่ในหนังสือหรือคัมภีร์เท่านั้นหากยังมีอยู่ในชีวิตของผู้คน ดังนั้นนอกจากการสื่อด้วยถ้อยคำและตัวอักษรแล้ว ธรรมะยังสามารถสื่อผ่านวิถีชีวิตและการกระทำของบุคคลได้ด้วย การสื่อด้วยวิธีการอย่างหลังนั้น ไม่เพียงทำให้ธรรมะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตชีวาที่แลเห็นได้และสัมผัสได้ง่ายเท่านั้น ยังสามารถเป็นแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตที่ดีงาม
       เรื่องราวและเกร็ดชีวิตของบุคคลโดยเฉพาะพระสุปฏิปันโนนั้น สามารถให้แรงบันดาลใจในทางธรรมและเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี โดยส่วนตัวของข้าพเจ้าเองก็ได้รับประโยชน์จากเรื่องราวและเกร็ดชีวิตดังกล่าวไม่น้อย จึงเห็นว่าการนำเรื่องราวเหล่านี้มาเผยแพร่ น่าจะเป็นประโยชน์แก่บุคคลทั่วไป ไม่เฉพาะพระหนุ่มเณรน้อยเท่านั้น จึงได้นำเรื่องราวดังกล่าวมารวมพิมพ์เป็นเล่ม โดยเชื่อว่าผู้ใดก็ตามที่ได้รับรู้เรื่องเหล่านี้แล้วนำมาปฏิบัติกับตนเองย่อมช่วยให้ชีวิตเกิดความสงบเย็นราวกับได้นั่งพักอยู่ริมธารใกล้ลานธรรม

ดาวน์โหลด "ลำธารริมลานธรรม เล่ม ๒"

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่น ๆ ของพระไพศาล (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • jay
  18 Oct 17 16:36
  ขอบคุณมาก
 • noy
  16 Oct 12 16:33
  ขอบพระคุณ พระอาจานมากที่เขีอนหนังสือดีๆให้อ่าน
 • ratchy
  11 Oct 12 01:42
  อนุโมทนาบุญสำหรับการแบ่งปันด้วยค่ะ
 • มนัส สมบูรณ์
  9 Nov 11 09:11
  การเข้าสู่ศาสนาในทุกวัยทุกสถานะ ได้ปรับเปลี่ยนให้ง่ายและเร็วขึ้นด้วยเทคโนโลยี...ช่วยกันเข้ามาแวะเวียนหยิบฉวยเอาสิ่งที่ดีเหล่านี้ไว้ในชีวิตเถอะครับ
1