วิจารณญาณ ๔๐๐๐

วิจารณญาณ ๔๐๐๐ Free!
Page 2 Page 3
  • 12 หน้า
  • 0.72 MB
  • 16 เม.ย. 2561
  • พระ สุปัญญา ธนปัญโญ
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

“ แก้ให้ตกเด้อ ! แก้บ่ตกคาพกเจ้าไว้ฯ ” (หลวงปู่มั่น) .. มูลเหตุของการปรารถนาพุทธภูมิ เช่น บางชาติ บางคน ไปเจอตัวจริงของพระพุทธเจ้า ซึ่งงดงาม , สมบูรณ์มาก จิตจึงประหวัดอยากเป็นเหมือนพระพุทธองค์ เมื่อเกิดมาในชาตินี้ ความปรารถนานั้น ก็จึงติดตามมาด้วย ผลที่ตามมา แม้จะปฏิบัติให้เคร่งครัด และ แม้จะพิจารณาได้เยี่ยมยอดขนาดไหน ก็ไม่สามารถทำกิเลสให้หมดสิ้นไปจากใจได้ ตัวอย่าง ก็คือ หลวงปู่มั่น นั่นแหละ ! เมื่อท่านพิจารณาถึงโทษของวัฏฏะ (คือ ตายแล้วเกิด , เกิดแล้วตาย หากพลาดพลั้ง ก็ต้องร่วงหล่นลงไปชดใช้หนี้กรรม ใน มหานรกอเวจี วนไปวนมาอยู่อย่างนี้แหละ ! ไม่มีจบสิ้น) และ ในหลายร้อยชาตินั้น ท่านก็เคยเกิดเป็นสุนัขมาแล้ว ต่อมา ท่านจึงละการปรารถนาพุทธภูมิ แล้วก็ผ่านฯ เพราะ นั่นคือ มหกรรมของชีวิต และ เป็นที่มาของคำว่า “ มหาบุรุษ และ นักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ ” คือ นักสู้ ที่ชนะการต่อสู้กับการฆ่ากิเลสในหัวใจของตนเอง ” แก้ได้ รีบแก้ ตายแล้ว แก้ไม่ได้ (กรรมของสัตว์) .. “ ดูก่อน สารีบุตร ๑ เราเรียกว่า มหาบุรุษ เพราะ เป็นผู้มีจิตหลุดพ้น (พระอรหันต์ , อเสขบุคคล) ๒ เราไม่เรียกว่า มหาบุรุษ เพราะ เป็นผู้มีจิตยังไม่หลุดพ้นฯ (เสขบุคคล) ” (มหาปุริสสูตร มหา.สํ. (๗๒๔ – ๗๒๕) ตบ. ๑๙ : ๒๑๑ ตท. ๑๙ : ๒๐๐ ตอ. K.S. ๕ : ๑๓๗ – ๑๓๘)(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้