หลวงปู่ครูบาเจ้าผ้าลาย

หลวงปู่ครูบาเจ้าผ้าลาย Free!
Page 2 Page 3

       ครูบาผ้าลาย หรือ ครูบาสมหมาย นนฺทิโย (อุปปาติยะ) พระอริยะบุคคลแห่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้ปิดบังตัวเอง แสร้งแต่งกายเลียนแบบหญิง และมีวัตรปฏิบัตรไม่เหมือนใคร แต่คุณธรรมของท่านลึกซึ้งยิ่งใหญ่นัก(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้