เบรกลมและแขวนล้อลม

เบรกลมและแขวนล้อลม
Page 2 Page 3

เนื้อหาเกี่ยวกับระบบเบรกลม ระบบแขวนล้อลมและประตูลม ที่ใช้ในรถบรรทุก รถพ่วง และรถบัสทั่วไป สำหรับนักศึกษาช่างยนต์ระดับ ปวส. และผู้สนใจงานซ่อมรถยนต์ เพื่อให้งานซ่อมและบำรุงรักษาระบบเบรกลมได้คุณภาพและมีมาตรฐานยิ่งขึ้น เช่น หลักการของระบบเบรกลม อุปกรณ์ป้อนลมอัด อุปกรณ์เบรกหยุดรถ อุปกรณ์เบรกจอด ข้อขัดข้องและการแก้ไขระบบลม เป็นต้น(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้