หลวงปู่เล่าให้ฟัง [หลวงปู่ท่อน ญาณธโร]

หลวงปู่เล่าให้ฟัง [หลวงปู่ท่อน  ญาณธโร] Free!
Page 2 Page 3

       บันทึกบทสนทนาธรรมระหว่างหลวงปู่ท่อนและญาติโยมที่เข้ามากราบมาถามปัญหาก็ดี ก็เลยจดจำเอามาถ่ายทอด บอกเล่าเป็นเรื่องราว ตามแต่เหตุของเรื่องจะพาไป บางเรื่องก็ชวนขบขัน บางเรื่องก็ซาบซึ้งกินใจบางเรื่องก็เป็นคติสอนใจ ก็หลากหลายเรื่องราวคละเคล้ากันไป

รวบรวมบันทึกดำเนินการจัดพิมพ์เป็นธรรมทาน    
โดย พระไชยา เขมธโร(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้