ใช้ทุกข์ดับทุกข์ [พระอาจารย์มานพ อุปสโม]

ใช้ทุกข์ดับทุกข์ [พระอาจารย์มานพ อุปสโม] Free!
Page 2 Page 3

ทุกข์เกิดขึ้นที่ใจ
เวลาดับก็ต้องดับที่ใจ
วิธีการดับทุกข์ทางใจ
เราจะสามารถดับได้
เมื่อเรารู้เท่าทันใจ
ของตัวเราเอง 

พระอาจารย์มานพ อุปสโม
ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาราชนครินทร์
เขาดินหนองแสง ต.เขาวงกต อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • Jinsugee
    2 Jun 14 21:43
    ขอบคุณค่ะ
1