หนังสือพุทธมนต์(แปล) ฉบับวัดป่ามณีกาญจน์

หนังสือพุทธมนต์(แปล) ฉบับวัดป่ามณีกาญจน์ Free!
Page 2 Page 3

       คำว่า "มนต์" มาจากคำเต็มว่า "พุทธมนต์" ซึ่งหมายถึงพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดังนั้นการสวดมนต์ก็คือ การสาธยายพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์นั่นเอง  (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • boon boon
    21 May 14 17:46
    thank you
1