รอยธรรม…ไทอีสาน

รอยธรรม…ไทอีสาน Free!
Page 2 Page 3

พระธาตุพนม ปฐมบรมสารีริกธาตุเจดีย์ บนผืนแผ่นดินไทย
พระพุทธศาสนามาถึงผืนแผ่นดินอีสานอย่างไร ?
หลักฐานไหน ?
ถือเป็นหลักฐานการเข้ามาถึงของพระพุทธศาสนาในอีสาน ?
พระธาตุพนม ปฐมบรมสารีริกธาตุเจดีย์บนผืนแผ่นดินไทย
บุญปฏิบัติบูชาลาพรรษา ที่พระธาตุพนม
พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้
ปัญญา – จารีต – ศีลธรรม : ข่วงผญา กับ ฮีต ๑๒ คอง ๑๔
อารยะประเพณีพระพุทธศาสนาแสนงามของคนอีสาน
กับ ๕ ประเพณีบุญบูชาแนะนำ
แนะนำ ๖ กลุ่มเส่้นทางเรียนรู้และบูชาพระพุทธศาสนาในภาคอีสาน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้