บันทึกชั้นศิษย์

บันทึกชั้นศิษย์ Free!
Page 2 Page 3

 "บันทึกชั้นศิษย์ ฉบับธรรมทาน" มีเนื้อหานำเสนอว่า 
- ทำไมเรา"จำเป็น"ต้องสนใจศึกษาหลักธรรมะ
- คำสอนทางพุทธศาสนาอันมากมาย สรุปแล้วต้องการบอกอะไร
- วิถีชีวิตที่ปลอดภัยที่สุดคือการดำเนินชีวิตตามมรรคองค์๘
- เพียงแค่การอ่าน-ฟัง-จำ หรือเสพสุขกับสำนวนธรรมะอันไพเราะ ยังไม่ใช่การเข้าถึงธรรมะ จึง "จำเป็น" ต้องมีการศึกษาในขั้นสังเกตกายใจตนเองด้วยการเจริญสัมมาสติ
- แนะนำวิธีฝึกตนตามลำดับขั้น ซึ่งเป็นคำสอนจากพระโอษฐ์ และตรงตามหลักมรรคองค์ ๘(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้