สุขกาโมศิโรวาท [พระอาจารย์กัณหา สุขกาโม]

สุขกาโมศิโรวาท [พระอาจารย์กัณหา สุขกาโม] Free!
Page 2 Page 3

       “สุขกาโมศิโรวาท” เป็นหนังสือภาพที่มุ่งให้ธรรมะผ่านทางภาพ ทางตัวอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งประกอบด้วยภาพจริยวัตร ภาพการธุดงค์ และพระธรรมที่องค์หลวงพ่อกัณหา สุขกาโมได้เมตตาแสดงไว้ ด้วยหวังเป็นพลังให้พุทธศาสนิกชนเจริญในศรัทธา เจริญในปัญญาอันเป็นเหตุให้บุญกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น ยังบุญกุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญยิ่งขึ้น และเป็นแนวทางกำลังใจให้ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ผู้หวังความเจริญในธรรมจักได้สู่ความหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวง ซึ่งเป็นหนทางอันประเสริฐ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้