ภูริทตฺตมหาเถรานุสรณ์

ภูริทตฺตมหาเถรานุสรณ์ Free!
Page 2 Page 3

ฉบับจัดทำโดยวัดเลียบ จ.อุบลราชธานี 

- ประวัติพระอาจารย์มั่น  ภูริทตฺตเถร เรียบเรียง พระอริยคุณาธาร (เส็ง ปุสฺโส)
- ขันธะวิมุติสะมังคีธรรมะ
- ภูริทตฺตธมฺโมวาท
- บทธรรมบรรยายของพระอาจารย์มั่น  

หนังสือที่เกี่ยวข้อง
ประวัติท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ

ตามรอย...หลวงปู่มั่น(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • ตุ๋น
    10 May 14 14:46
    สาธุ สาธุ สาธุ กราบบูชาคุณพ่อแม่ครูอาจารย์
1