แสงธรรมส่องชีวิต

แสงธรรมส่องชีวิต Free!
Page 2 Page 3

       รวมธรรมบรรยายโดย พระสุนทธธรรมภาณ (พระอาจารย์สมชาติ  ธมฺมโชโต) สำนักปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่องใจ อ.หนองแค จ.สระบุรี ประกอบด้วยหัวข้อธรรม เริ่มต้นที่ศีล เจริญเมตตาภาวนา ปฏิบัติทุกเวลา ใยจึงยึดถือ และมีสติตื่นรู้

สามารถฟังเสียงธรรมและดาวน์โหลดได้ที่(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้