ปล่อยแสง 6

ปล่อยแสง 6 Free!
Page 2 Page 3
  • 80 หน้า
  • 18.37 MB
  • 13 มี.ค. 2557
  • ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

เทศกาลปล่อยแสง: คิด ทำ กิน ครั้งที่ 6 ตอน คบเด็กสร้างชาติ นำเสนอผลงานของเหล่าเยาวชน ผู้เปรียบเสมือนอนาคตของชาติ ที่ได้มาปลดปล่อยศักยภาพไร้ขีดจำกัดพร้อมกัน ตลอดจนรวบรวมผลงานของนักเรียนและนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพัฒนาในโครงการ “ต่อยอดสินค้าทำมือ สู่ตลาดทำกิน” ครั้งที่ 4 ก่อนกลายเป็นผู้ประกอบตัวจริง(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้