จาริกนอก จรรโลงใน

จาริกนอก จรรโลงใน
Page 2 Page 3

“อินเดีย” ดินแดนต้องมนต์ที่นักแสวงหาหลายคนฝันอยากไปเยือนสักครั้ง ร่วมเดินทางไปอินเดียผ่านผลงานการเขียนของท่าน ว.วชิรเมธี เราจะรู้สึกเพลิดเพลินไปกับเนื้อหาธรรมะและเรื่องเล่าที่น่าสนใจต่างๆ ซึ่งเกี่ยวโยงกับสังเวชนียสถานในอินเดีย(ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน) รวมถึงข้อมูลการเดินทาง และเกร็ดท่องเที่ยวตามสถานที่ที่น่าสนใจของอินเดียอีกด้วย(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้