แนวทางการเลี้ยงกุ้งเครย์ฟิช แห่งพื้นที่ อินโด - ออสเตรเลีย พื้นที่แถบนิวกินี

แนวทางการเลี้ยงกุ้งเครย์ฟิช แห่งพื้นที่ อินโด - ออสเตรเลีย พื้นที่แถบนิวกินี
Page 2 Page 3

ปัจจุบันการเลี้ยงกุ้งสวยงามได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ มีสายพันธุ์ของกุ้งสวยงามเข้ามาจำหน่ายในเมืองไทยมากมายหลายพันธุ์อย่างที่ ไม่เคยมีมาเป็นเวลาหลายปีก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีกุ้งเครย์ฟิช สาย Cherax แห่งปาปัวนิวกินี ที่เป็นกุ้งเครย์ฟิช ที่มีการนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย มาในช่วงก่อนหน้านี้หลายปีแล้ว แม้ว่าจะมีบางช่วงที่ตลาดซบเซาไปบ้าง แต่ก็ยังมีเข้ามาจำหน่ายเป็นระยะๆ เสมอมา มากบ้าง น้อยบ้างต่างๆกันไป แต่ความมีเสน่ห์และความสวยงามของกุ้งในสายนี้ ยังคงอยู่ในความชื่นชม ของบรรดาผู้เลี้ยงกุ้งเครย์ฟิชสวยงาม ในเมืองไทย และ ในโลกใบนี้เสมอมาครับ. ในหนังสือชนิดนี้ ท่านจะได้ทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับกุ้งเครย์ฟิชสาย Cherax แห่งปาปัวนิวกินี ในชนิดพันธุ์ที่ได้รับความนิยมในการเลี้ยง จากผู้เลี้ยงกุ้งสวยงามในประเทศไทยและทั่วโลก เช่น กุ้งม้าลาย,กุ้งบลูมูน,กุ้งแอพพิคอต,กุ้งอีเรียน จายา, กุ้งไตรคัลเลอร์ ฯลฯ รวมทั้งปัจจัยที่จำเป็นในการเลี้ยงต่าง ๆ รวมทั้งเกร็ดความรู้เสริมสำหรับการเลี้ยงกุ้งเครย์ฟิชต่างๆครับ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้