ถอนใจ

ถอนใจ Free!
Page 2 Page 3

ใครๆ ก็ปรารถนาที่จะดับทุกข์ ชนิดถอนรากถอนโคน แต่ให้เวลาในการปฏิบัติเพียงเล็กน้อย ไม่สมดุลกันกับเวลาสะสมทุกข์เลย มาเริ่มต้นกันใหม่ดีไหม? โชคดี เราอาจจะสามารถถอนจิตถอนใจจากทุกข์ “สิ้นสุดกันที ทุกข์ เอย...”(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • ตุ๋น
    10 Oct 14 08:23
    สาธุ
1