U-Turn

U-Turn Free!
Page 2 Page 3

หนังสือ “U-Turn” เล่มนี้ถอดเทปจากธรรมเทศนาของพระอาจารย์ทูล ขิปฺปปญฺโญ อดีตเจ้าอาวาส วัดป่าบ้านค้อเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๓ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเคพีวาย เมืองเรดวูดวอลเลย์รัฐแคลิฟอร์เนีย(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • ตุ๋น
    10 Oct 14 08:36
    สาธุ
1