โลกขึ้นสหัสวรรษใหม่ คนต้องเปลี่ยนแนวคิดใหม่ [พระพรหมคุณาภรณ์]

โลกขึ้นสหัสวรรษใหม่ คนต้องเปลี่ยนแนวคิดใหม่ [พระพรหมคุณาภรณ์] Free!
Page 2 Page 3

       ...มนุษย์นึกว่าตัวเองเก่ง หาความสุขได้มาก ที่จริงกลายเป็นสร้างความเป็นทาสให้แก่ตัวเอง คือตนเองต้องขึ้นกับสิ่งอื่น ต้องพึ่งพามันมากขึ้น โดยเฉพาะในแง่ความสุข ในเมื่อมนุษย์เกิดมาต้องการมีความสุข แต่เสร็จแล้วความสุขไปอยู่ที่อื่น ไม่มีที่ตัวต้องไปเที่ยวหาสิ่งพึ่งพาสิ่งภายนอก ... ควรรู้ตัวว่าเป็นเพียงนักหาความสุข ที่ฟ้องตัวเองว่าไม่มีความสุข อิสรภาพ ไม่มีเลย...  
       ...คนที่พัฒนาเป็น ก็พัฒนาความสามารถที่จะมีความสุขขึ้นมาในตัวเอง ... จนกระทั่งว่าถึงจะมีสิ่งเสพบริโภคไม่มากก็เป็นสุขได้...
       ...ขอให้ดูคนสมัยนี้ว่าเป็นอย่างไร เป็นคนที่ทุกข์ง่ายและสุขได้ยากขึ้นใช่หรือเปล่า ถ้าเป็นอย่างนั้น จะเป็นการพัฒนาถูกต้องไหม จะเป็นการศึกษาที่ถูกต้องได้ไหม...

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของท่าน คลิกที่นี่ (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้